Dál po řece.

26. dubna 2017 v 16:28 | Brabouk. |  Sny a vzpomínky.
Magdeburg kolem roku 1800 kdy tudy admirál lord Nelson proplouval.

Chalupa v Niedergruntu 8.

Dál po řece.

16. 10. Sobota.
Zatím co sedmého dne cesty panstvo i jejich služebnictvo za ranních červánků ještě sladce spalo, posádky na všech šífech byly v plné práci. Jeden šíf po druhém se poslušně od břehu u Petriförder otáčel přídí po proudu. Rozplouvaly se na další cestu a do nového dne. Všechny následovaly poslušně šíf Heinze, svého hauptra, o kterém jejich štajermani věděli, že je bezpečně dovede po řece až do Hamburku. Za zády nechali Herrenkrug i Rottensee V devět hodin zahlédli vpravo věžičku kostelíka v Niegripp a necelou hodinu poté míjeli na levé straně ústí říčky Ohre u městečka Rogätz. Tady opět loďmistr vynesl na palubu rákosová křesílka.
Byl krásný podzimní den. Řeka tu byla široká a výhled do volné krajiny oči potěšující. Labe tu teče písčitými nížinami a meandruje širokými oblouky. V minulosti po povodních řeka často měnila své koryto a šífy míjely mnohá ústí nějakého starého Labe nebo jeho zátoky. Také jeho tok už je pomalejší. Šífy uplují za hodinu skoro o půl míle méně. Nicméně i tady, na trati s pohyblivými písčinami, propluli před flotilou značkaři, takže šífy mohou plout bezpečně vyznačenou plavební dráhou. Však i proto se flotila zvětšila o tři šífy sálské míry, které se k nim od Magdeburgu připojily.
Heinz opět předal kormidlo svému zástupci a postavil se vedle admirála. Popisoval mu svou hamburskou němčinou krajinu a městečka, která se vynořovala a posléze opět mizela v dálce. Upozornil ho na věž kláštera Jerichow, která je z Labe vidět několik mil. Hodinu poté propluli kolem ústí říčky Tanger. Hrad na skalním ostrohu a městečko u říčky bylo jedním z oblíbených letovisek německého a českého krále, říšského císaře Karla toho jména čtvrtého. Ten ani tady nezapřel svou vášeň a nechal zde podle svých plánů vybudovat městskou čtvrť Karlsbau. Však mu také měšťané postavili v parčíku sochu. Minuli šifernu a o tři míle dál podpluli nejstarší most na Labi postavený mimo město.
Most u Hämerten nechali postavit vévodové Brunšvicka a Brandeburska na nejkratší cestě spojující jejich hlavní města Braunschweig a Berlín. Necelé půl míle pod mostem nechal Heinz flotilu zakotvit na noc.
17. 10. Neděle.
Z Hämerten už teče řeka skoro stále plochou krajinou plnou písčitých luk a močálů. Proud řeky je tady už tichý a pomalý. Aby pomalou plavbu trochu urychlil, nechal Heinz z nejdelšího sochoru vztyčit stožár a na něj v mírném vánku napnout plachtu. Ostatní štajermanni v konvoji to učinili po něm. Admirál s úsměvem pozoroval práci říčních bootsmannů při vztyčování plachet. "Na moři, na mých plachetnicích by se musili ještě moc učit," táhlo mu hlavou pobaveně. "Čemu pak se usmíváte můj lorde?" Zeptala se ho lady Emma. "Raduji se z krásného dne, tiché plavby bez bouří a vlnobití a ze všech těch kraviček a další krásy kolem nás," odpověděl ji admirál. Lady se rozhlédla a dala svému milému za pravdu. "Tolik krásy na širém moři neuvidíš," pomyslila si, ale mlčela a také se jen usmívala.
Kolem řeky se potulují velká stáda hovězího dobytka a koní, přesto neuvidíš pasáčka jak je den dlouhý. Ale jednu výhodu ta stáda na březích pro naši výpravu přeci jenom mají. Stále je na co se dívat.
Před polednem osmého dne plavby minula flotila féru mezi hanzovním městem Werben na levém břehu Labe a hanzovním městem Havelberg - Mühlenholz se slavnou katedrálou Svaté Marie na břehu pravém. Její obrovskou, jakoby pevnostní věž, s malou zvoničkou na vrcholu, mohli na malou chvíli zahlédnout i okolo plující lidé ze šífů.
Hned po minutí féry si Heinz pospíšil od admirálova křesla zpět ke kormidlu. Šífy se blížily k nebezpečnému místu na řece, které už pradávní plavci pojmenovali "Mauseloch". Bez úhony tou "Myší dírou" proplouvali jen opravdu dobří a zkušení štajermanni. Ostatní šífy kopírovaly plavbu po hauptrovi a tak celá flotila proplula obtížným místem bez úhony. Za večerního šera zakotvily všechny šífy u vesničky Hinsdorf.

18. 10. Pondělí.
Ráno, už hodinu po vyplutí, celá flotila zakotvila u města Wittenberge, aby doplnili zásoby a načerpali čerstvou vodu. Šífy zůstaly zakotvené na Labi a posádky vypluly do přístavu jen přívěsnými lodičkami. Také admirál, jen s loďmistrem, se vypravil na břeh. Heinz ho zavedl do hostince "Schifferverkehr", který už generace patřil rodině Stepenitz. Zde posádky šífů byly vždy vítanými hosty. Paní hostinská zaběhla pro drožku. Než admirál s loďmistrem stačili vypít naservírovaný grog stála drožka před hostincem. Admirál měl celé dvě hodiny času na prohlídku města. Stačil při tom nahlédnout i do několika městských kostelíků. Jen radnici minul bez povšimnutí.
V přístavu už také čekal, s jednou hauptrovskou lodicí, pomocný hauptr Walter Hülle, na další pokyny. "Dnes doplujeme na ten rovný úsek hned pod Gorleben." Seznamoval ho Heinz se situací. "Zítra kolem jedenácté připlujeme nad Hitzacker. Chci mít celý ten úsek od Wussegelu přes Hitzacker až do Darchau označený čerstvě osazenými štekry aby nás nepřekvapila nějaká nová písečná kosa. Předpokládám, že budeme kotvit u Alt Garge, tak ať je to ten den zkontrolované až tam! Prutů na štekry máte dost? A co chlapi? Poslouchají tě?" "Jo pane Ehrlich, všechno je v pořádku. Prutů jídla i vody máme dost, ostatní pramičky teď ještě nějaké přidělávají, a jak je doženu, tak se do toho zase pustíme." Odpověděl Waltr. "No dobře," uzavřel debatu Heinz, "ale ty štekry přes Hitzacker nechci mít starší než půl dne." Walter už v lodici zvedl ruku, že rozumí a jeho veslaři zabrali do vesel. Lodice vyjela na řeku a za moment už mizela v oblouku u Wahrenberku.
Mezi desátou a jedenáctou se za ní vypravila opět celá flotila. Kolem třetí hodiny odpoledne míjeli po levém bortu městečko Schnackenburg ležící na ústí říčky Aland. Věžička malého kostelíka jako by je zvala k zastavení ale flotila plula dál. Štajermani se po věžičce a městečku ani neohlédli. Šífy už se sunuly do oblouku od nepaměti pojmenovaném "Böser Ort" tedy Zlé místo", které opravdu zlé bylo. Už hodně šífů zde skončilo svou pozemskou pouť. O tři hodiny později všechny šífy spořádaně zakotvily na rovince pod obloukem u vesničky Gorleben.

19. 10. Úterý.
V úterý zvedli kotvy v Gorleben už v šest hodin ráno propluli oblouky v Dömitz a Damnatz a u Wussegel připluli na dlouhý rovný úsek řeky. Co si ovšem uspořilo Labe nad hladinou to si bohatě nahradilo pod ní. Na celém deset mil dlouhém úseku se pod hladinou tvořily a neustále měnily písečné kosy a nánosy. Kdo to neznal, právě tak jako admirál, podivoval se jak šífy kličkují od břehu ke břehu jako když si celý konvoj hraje na hada. Pro admirála to byl úchvatný pohled a zážitek, ale štajermanni při kličkování šífy řekou měli nervy napnuté k prasknutí.
Heinz Ehrlich na prvním šífu, zdánlivě klidný, vedl svůj šíf podle vyznačených štekrů, od břehu ke břehu a ostatní šífy ho poslušně plavební dráhou následovaly. Walter Hülle se svými pomocníky dobře odvedli svoji práci.
Konečně propluli kolem vesničky Darchau a nebezpečný úsek byl za nimi. Heinz přišel opět na hodinku za admirálem a upozorňoval jej na zajímavosti na řece a kolem ní. Večer celá flotila zakotvila naproti městečku Bleckede, které se rozložilo na levém břehu řeky.

20. 10. Středa.
Další den, hodinku po vyplutí, se krajina na pravém břehu řeky začala zvedat. Na levém břehu zůstávala plochá labská niva. Brzy dopoledne míjeli vpravo přirozený záliv řeky zasahující až do městečka Boizenburg. Ústí do něho potok Boize-Sude. V zálivu vznikla i malá šíferna. Zabývala se stavbami šífů pro řeku a malých emme a ewerů pro hamburské přístavy. Tato malá plavidla sloužila k dopravě ovoce, zeleniny a ostatního zboží pro trhovce.
V deset hodin zakotvil Heinz u pravého břehu pod vysokým ostrohem, na kterém si hovělo městečko Lauenburg. Ostatní šífy podle jeho pokynu pluly dál. Vyčkat na něho měly až u vesnice Geeshacht. Po zakotvení vyvázali bootsmanni šíf řádně do břehu. Udělali široký přechod na břeh aby si i lady se svým lordem mohla dojít na procházku. Podél labského břehu byla dlážděná cesta a za ní hospůdek jak naseto. Jakpak by ne. Vždyť Lauenburg se svým kopečkem byl lákavým cílem hamburských výletníků.
V nejbližší hospůdce sehnal Heinz opět drožky pro admirála a jeho doprovod, aby se nemusili do toho ukrutného vrchu vláčet pěšky. Sám si dal jedno pivo a pak si zašel do trafiky koupit nový kalendář přílivů a odlivů. Po jedné hodině se panstvo vrátilo z projížďky a šíf vyplul zpět na plavbu.
U Hohnsdorfu se začal pomalu zvedat břeh i na levé straně řeky. Minuli Artlenburg, minuli Tespe a po čtvrté hodině už kotvili u ostatních šífů nad Geeshacht.
21. 10. Čtvrtek.
U Hohnsdorfu se začal pomalu zvedat břeh i na levé straně řeky, minuli Artlenburg, pak Tespe a po čtvrté hodině už kotvili u ostatních šífů nad Geeshacht.
21. 10. Čtvrtek.
Toho dne vrcholil příliv kolem desáté hodiny. Povel k vytažení kotev dal Heinz krátce po desáté a celá flotila začala se začínajícím odlivem rychle splouvat poslední úsek plavby ke svému cíli do Hamburgu. Minuli přístavy v Hoopte a Oortkaten. Nedlouho po poledni se před nimi ukázalo rozdělení Labe na dvě ramena. Bunthäuser Spitze nechali po levé ruce a pluli vpravo Severním Labem. Za další hodinu už minuli po pravé ruce ústí říčky Dove-Elbe. Malou chvíli na to už minuli Billwerder Bucht a kotvili.
Heinz sesakoval se svým šífem k celnímu pontonu u nábřeží Entenwerder. Panstvo, jehož příjezd avizoval již včera rychlý jezdec z Lauenburku, vystoupilo do připravených kočárů a odjelo na svou další cestu. Admirál se před odjezdem s Heinzem Ehrlichem rozloučil. Nelson mu vyjádřil svou velkou spokojenost se službami, kterých se mu dostalo, a poděkování za bezchybnou plavbu. Současně mu předal listinu, kterou mu daroval šíf v němž ho do Hamburgu dopravil. Heinz nemohl uvěřit svému štěstí. Přestože už to byl starší otrlý šífák, děkoval admirálovi, který mu splnil celoživotní sen, se slzami v očích.

Admirál Nelson pobyl v Hamburku deset dní. Třicátého prvního října se svým doprovodem nastoupil na poštovní loď King Georgie.V Anglii, v přístavu Yarmouth, přistáli šestého listopadu roku 1800.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama